Gdy posiadamy umowę o pracę, zmieniamy pracę lub nasza umowa wygasa i pracodawca postanawia nam jej nie przedłużyć, wówczas jest on zobligowany zgodnie z Kodeksem Pracy wystawić nam świadectwo pracy. Trafiła nam się lepsza praca, nie możemy dogadać się ze współpracownikami lub z samym pracodawcą. Atmosfera w pracy zmusza nas do jej zmiany lub nie widzimy perspektywy awansu bądź rozwoju. Różne czynniki pchają nas do rozwiązania umowy lub jej nie przedłużenia na kolejny okres.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Co powinno zawierać świadectwo pracyCo powinno zawierać świadectwo pracy? Przede wszystkim okres pracy ,czyli od kiedy posiadaliśmy umowę do czasu jej zakończenia. Rodzaj wykonywanej pracy, jakie posiadaliśmy stanowisko. Tryb rozwiązania umowy np. z okresem wypowiedzenia, natychmiastowy, za porozumieniem stron czy okoliczności wygaśnięcia umowy. Jakie mieliśmy uprawnienia pracownicze oraz uprawnienia z ubezpieczenia społecznego.
Dodatkowe informację, które może zawierać świadectwo pracy to np. zajęcie wynagrodzenia z tytułu postępowania egzekucyjnego. Pracownik ma prawo żądać od pracodawcy zawarcia w świadectwie pracy wysokości wynagrodzenia, jego składników oraz uzyskane kwalifikację np. kursy, certyfikaty itp.

Gdzie można znaleźć szczegółowe dane?

Jeżeli chcemy znać bardziej szczegółowe dane, warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku gdzie ujęte jest również treść, sposób oraz sprostowanie świadectwa pracy. Pokrótce przedstawię co zawiera rozporządzenie. W szczególności świadectwo pracy ma obowiązek zawierać wymiar czasu pracy pracownika podczas zatrudnienia, czy był to pełen etat, pół etatu, 3/4 etatu. Podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Informację ile dni pozostało do wykorzystania urlopu i czy zostanie za niego wypłacony ekwiwalent. Szczegółowe dane odnośnie wykorzystanego urlopu m.in. czy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego, czy na żądanie. Skorzystanie z urlopu wychowawczego również musi być ujęte. W przypadku niezdolności do pracy np. choroba, zabieg itp. jakie zostało wypłacone wynagrodzenie za ten okres. W przypadku gdy zostanie skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę, jakie odszkodowanie należy się pracownikowi. Jeżeli odbyła się służba wojskowa czynna lub jej forma zastępcza taka komunikat winny się znaleźć. Gdy praca była wykonywana w szczególnych warunkach lub charakterze. Inne dane czy spostrzeżenia pracownika należałoby umieścić w świadectwie pracy.
W Kodeksie Pracy nie ma konkretnego terminu w jakim należy otrzymać świadectwo pracy. Zawarte dane to, że niezwłocznie w dniu rozwiązania umowy bądź jej wygaśnięcia, gdy jest to nie możliwe pracodawca jest zobowiązany wysłać nam dokument na ostatni znany mu adres zameldowania pracownika w ciągu 7 dni.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here