Z reguły każda praca kiedyś się kończy. Z różnych przyczyn; mamy lepszą, ciekawszą i bardziej intratną ofertę. Przeprowadzamy się do innego miasta, a czasem nawet do innego kraju. Czujemy wypalenie zawodowe – więc zmieniamy pracę a nierzadko nawet zawód. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że rozstanie z pracodawcą, to nie pstryknięcie palcami. Musimy pamiętać o tym, że pracodawca ma wobec nas istotny obowiązek. Jeżeli go nie spełni, a my nie dopilnujemy swoich spraw, to w nowej pracy możemy mieć problemy. Zaciekawiło was, o czym mówię? Tak? Jestem pewna, że się domyślacie, w czym rzecz. Otóż to. Świadectwo pracy. Chcecie zapewne wiedzieć, w jakiej sytuacji powinniście je otrzymać, a także, ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy. Postaram się pokrótce wyjaśnić tę kwestię i rozwiać wasze wątpliwości.

Czym jest świadectwo pracy?

Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?Otóż całą procedurę dotyczącą wystawiania świadectwa pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r., wydane na podstawie tzw. delegacji ustawowej (czyli upoważnienia zawartego w ustawie) Kodeksu pracy. Rzeczone rozporządzenie zawiera ponadto wzór świadectwa pracy, który ma na celu ułatwić pracodawcy prawidłowe skonstruowanie takiego świadectwa.

Świadectwo pracy jest dokumentem, który odzwierciedla przebieg naszej pracy u określonego, konkretnego pracodawcy. Zgodnie z powyższymi przepisami – pracodawca powinien sporządzić świadectwo pracy i wydać je pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Może wydać świadectwo wyłącznie samemu pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej. Takie upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Wiecie już moi drodzy, w jakim momencie zawodowego życia macie prawo do otrzymania świadectwa pracy, zaś pracodawca – obowiązek jego wydania. Posiadając taką wiedzę, oczekujecie z pewnością konkretu w postaci terminu, a więc: ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

Sprawa przedstawia się następująco. Ma on obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie – jednym słowem – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi, lub osobie przez niego upoważnionej, w tym terminie nie jest możliwe – pracodawca, w ciągu siedmiu dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracownikowi lub upoważnionej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego, albo doręcza je w inny sposób.

Zdarzają się w życiu przykre sytuacje, kiedy pracownik nie może odebrać świadectwa, jako że odszedł do innego (lepszego?) świata. Cóż wtedy dzieje się ze świadectwem pracy? Ano trafia do akt osobowych zmarłego pracownika. Następnie, na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Życzę wam, moi mili, żebyście zawsze mogli osobiście odbierać swoje świadectwa pracy. I żeby zmiana pracodawcy była spowodowana wyłącznie otrzymaniem nowej – interesującej pod względem zawodowym i finansowym – oferty pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here