Wypowiedzenie umowy o pracę w równym stopniu dotyczy pracodawcy i pracownika, czyli obu stron zawierających umowę o pracą. Obie strony mają, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, prawo do wypowiedzenia całej umowy lub niektórych jej warunków. Jak napisać wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym?

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę?

Ze strony pracownika pisanie wypowiedzenia dotyczyć może trzech sytuacji prawnych:

  • Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  • Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron.
  • Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowymPierwszy rodzaj wypowiedzenia to informacja złożona na piśmie, w której pracownik bez podania przyczyn oświadcza, że kończy zatrudnienie u danego pracodawcy. Data ustania ważności umowy jest przypadnie na dzień, w którym upłynie okres wypowiedzenia. Długość okresu zależy od rodzaju umowy praz czasu zatrudnienia pracownika w firmie, z której chce odejść. Dla pracowników młodych, na okresie próby, mogą to być tylko trzy dni, o ile nie byli zatrudnieni dłużej niż dwa tygodnie. Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę na czas nieokreślony, którzy mają u u pracodawcy staż powyżej trzech lat, na rozwiązanie umowy muszą poczekać trzy miesiące. Podobne zasady obowiązują pracodawcę, który chce wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, to rodzaj porozumienia między pracownikiem i pracodawcą. Datą końca umowy jest termin podany przez pracownika w piśmie skierowanym do pracodawcy.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym?

Najtrudniejszym do napisania pismem związanym z rozwiązaniem umowy jest wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia, zwane również wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym. Aby pismo było skuteczne warto dowiedzieć się, jak napisać wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym.
Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym następuje gdy:
– pracownik dostał od lekarza medycyny pracy bezwzględny zakaz zatrudnienia na określonym stanowisku, a pracodawca nie ma możliwości (lub nie chce) przenieść pracownika na inne, nieszkodliwe dla zdrowia stanowisko w tej samej firmie,
– pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia praw pracowniczych (na przykład nie wypłacił wynagrodzenia).
Ten typ wypowiedzenia jest jedynym, który wymaga podania uzasadnienia oraz podstawy prawnej (z reguły to jeden z artykułów Kodeksu Pracy). Warto poradzić się prawnika lub działaczy zakładowych związków zawodowych co do treści uzasadnienia. Jeśli pracodawca uzna podstawę przywoływaną w uzasadnieniu za nieprawdziwą, może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, a cała sprawa znajdzie finał w sądzie pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here