Będąc na trzecim roku studiów I stopnia, staniemy przed wyzwaniem, jakim będzie napisanie pracy licencjackiej. Z początku może to się wydawać przerażające i możemy myśleć, że nie damy rady, ale tak naprawdę to nic trudnego. Najtrudniej jest zacząć. Kiedy już mamy wybrany i sprecyzowany temat, o którym będziemy pisali. Przede wszystkim musimy wiedzieć, jak wygląda praca licencjacka. Z jakich części się składa, co powinna zawierać oraz jak ma zostać prawidłowo podzielona.

Jak wygląda praca licencjacka?

Jak wygląda praca licencjackaNa samym początku jest oczywiście strona tytułowa, na której musi się znaleźć temat pracy, nasze imię i nazwisko, nazwa uczelni wraz z nazwą konkretnego wydziału, rok oraz imię i nazwisko promotora. Pamiętajmy, że jeżeli studiujemy jakąś filologię, to strona językowa najczęściej musi się pojawić również w języku przez nas studiowanym. Jeżeli jest to język inny niż angielski, powinny być trzy strony tytułowe: polska, angielska, oraz studiowanego kierunku. Kolejną rzeczą po stronie tytułowej jest spis treści. Następnie przechodzimy już do najważniejszego – do samej treści pracy. Na samym początku powinien być wstęp, gdzie wstępnie wprowadzimy do naszego tematu oraz pokrótce opiszemy strukturę naszej pracy. Po wstępie przechodzimy do rozdziału pierwszego. Powinien być to rozdział teoretyczny, to znaczy zawierający teorię, na której będziemy się opierali, pisząc pracę. Przykładowo jeżeli piszemy o występowaniu motywu przemijania w literaturze jakiegoś konkretnego autora, w rozdziale teoretycznym musimy wspomnieć, czym jest motyw przemijania, co go cechuje oraz jak się rozwijał przez lata w różnych epokach literackich. Po rozdziale teoretycznym następuje główna część pracy. Najlepiej jak będą to kolejne 2-3 rozdziały, zależy jak obszerny jest analizowany przez nas temat.

Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej?

Po tej głównej części musi pojawić się zakończenie, w którym piszemy ogólne podsumowanie i możemy wyciągnąć jakieś wnioski, jakie nam się nasunęły po napisaniu pracy. Po zakończeniu, na dalszych stronach, powinno pojawić się streszczenie pracy (najczęściej po polsku i angielsku oraz w języku innej filologii, jeśli taką studiujemy) oraz bibliografia. Pamiętajmy, żeby podzielić bibliografię na: bibliografię podmiotu, przedmiotu, czasopisma oraz źródła internetowe. To już wszystko, w zależności od wymagań uczelni możliwe, że będziemy jeszcze musieli na końcu pracy umieścić indeks nazwisk oraz słowa kluczowe. Teraz wiemy, jak wygląda praca licencjacka i co po sobie następuje, więc nie będzie dla nas problemem stworzenie pracy naukowej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here