Każdy pracodawca zatrudniający w swojej firmie minimum jedną osobę, której oferuje umowę o pracę, ma obowiązek prowadzić ewidencję pracy swojego personelu. Dokładną dokumentację może prowadzić on za pomocą karty ewidencji czasu pracy. Dzięki niej zachowane są wszystkie informacje dotyczące obecności pracownika podczas swojej zmiany, dni wolnych oraz innych nieobecności. Pomaga to przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia pracownika oraz ustalenia innych świadczeń, które mu przysługują. Każda karta ewidencji czasu pracy powinna mieć charakter imienny. Powinny w niej być zawarte informacje takie jak: dni pracy, w tym niedziele i święta, dyżury, urlopy, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione zwolnienia z pracy.Obecnie pracodawcy mogą posługiwać się różnego rodzaju kartami pracy takimi jak miesięczna karta ewidencji pracy lub roczna karta ewidencji pracy.

Roczna karta ewidencji czasu pracy jak wypełnić

Roczna karta ewidencji czasu pracy jak wypełnićRoczna karta ewidencji czasu pracy jak wypełnić, aby była wiarygodna i posiadała podstawę prawną? W tego typu dokumentach należy w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach wpisać imię oraz nazwisko pracownika. A także jego stanowisko, dział, na którym pracuje, numer ewidencyjny, rok, za który jest uzupełniana karta. Formularz taki rozpisywany jest w oparciu o kolejne miesiące, a informacje dotyczą poszczególnych dni. Należy na nim umieścić informacje (zaznaczyć w odpowiedniej rubryce) takie jak: godziny pracy w normalnym czasie pracy, godziny pracy w niedziele i święta, godziny pracy w porze nocnej, godziny dyżurów, nadgodziny, dni urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, zwolnienia z pracy czy spóźnienia. W karcie ewidencji czasu pracy nie ma obowiązku podawania szczegółowych godzin przyjścia i opuszczenia pracy. Wystarczy wpisać ilość godzin, które pracownik spędził na swoim stanowisku.

Dlaczego to jest takie ważne?

Starannie wypełniony formularz rocznej karty ewidencji czasu pracy pozwala kontrolować stosunek pracownika do wykonywanej pracy, mieć kontrolę nad tym czy dobrze jest mu wpłacane wynagrodzenie, a także kontrolować ilość wykorzystanego urlopu. Pracodawca dzięki takim informacjom sprawnie może obliczyć wysokość świadczeń przysługujących jego personelowi.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here