Fundusz pracy jest funduszem powołanym w celu walki z bezrobociem i usuwania jego skutków. Kto jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy?
Na co są przeznaczane środki z tego funduszu? Fundusz pracy od kiedy nie płacimy?

Fundusz pracy

Fundusz pracy od kiedy nie płacimySkładki na Fundusz Pracy są obowiązani płacić przedsiębiorcy za samych siebie oraz za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców.
Istnieje jednak kilka wyłączeń obejmujących fundusz pracy od kiedy nie płacimy na niego składek.

Wysokość przychodu

Aby powstał obowiązek odprowadzania składki na fundusz pracy, pracownik lub zleceniobiorca musi osiągać przychód o wysokości co najmniej najniższej krajowej pensji w danym roku kalendarzowym. Przychody z rożnych źródeł sumują się i tak na przykład w przypadku przychodu na poziomie 1500 zł miesięcznie z 1/2 etatu, składka nie musi być odprowadzana, lecz jeśli pracownik wykonuje dodatkowo zlecenie osiągając z tego tytułu kolejne 1000 zł brutto, w sumie ma 2500 dochodu i składka obowiązuje go z obu źródeł.
Z obowiązku odprowadzania składki na Fundusz Pracy jest zwolniony również przedsiębiorca, który opłacając składki za siebie, korzysta z ulgi, czyli opłaca ZUS na warunkach preferencyjnych, od niższej podstawy.

Fundusz pracy od kiedy nie płacimy?

Ze składek na Fundusz pracy są zwolnione osoby, które osiągnęły określony próg wiekowy, który wynosi 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Składki nie nalicza się za pierwszy miesiąc następujący po tym, w którym osoba osiągnęła wspomniany próg wiekowy.

Środki ze składek opłacanych w ramach Funduszu Pracy przeznaczone są na cele takie jak:

  • zasiłki dla bezrobotnych
  • dodatki aktywizacyjne
  • stypendia
  • dofinansowania podjęcia własnej działalności gospodarczej
  • działalność klubów pracy
  • finansowanie szkoleń umożliwiających bezrobotnym zdobycie nowych kwalifikacji

Warto zaznaczyć, że aby skorzystać na przykład z zasiłku dla bezrobotnych, osoba która utraciła pracę i nie jest zwolniona ze składki na FP z powodu wieku, musi przez 12 spośród 18 miesięcy poprzedzających rejestrację osiągać przychody, które obligują do naliczania składki na Fundusz Pracy i składka ta musi być naliczana i odprowadzana.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here