Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, czyli w skrócie UFK pozwalają na inwestowanie na rynku kapitałowym i korzystanie z ochrony ubezpieczenia na życie.

Inwestowanie pieniędzy nie musi być związane z dużym ryzykiem. Co więcej, może nieść z sobą atrakcyjne korzyści. Bardzo dobrym przykładem są w tym przypadku ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane przez wiele banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

UFK w Ustawie ubezpieczeniowej

Tak zwana Ustawa ubezpieczeniowa, czyli Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazuje, że ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, czyli UFK to wydzielone fundusze aktywów stanowiące rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, które inwestowane są w sposób wskazany w umowie ubezpieczenia.

Mówiąc prostszym językiem, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe stanowią połączenie funduszów inwestycyjnych z ubezpieczeniem na życie. Mają one zatem formę tak zwanego ubezpieczenia inwestycyjnego, w ramach którego możemy pomnażać swoje oszczędności oraz otrzymać ochronę ubezpieczeniową.

Rodzaje funduszy kapitałowych

Fundusze kapitałowe można podzielić na kilka typów w zależności od sposobu inwestowania oraz od poziomu towarzyszącego im ryzyka. Mamy zatem do czynienia z następującymi funduszami:

  • fundusze bezpieczne – najczęściej inwestują pieniądze w mało ryzykowne instrumenty dłużne, obligacje skarbowe z wartością gwarantowaną przez rząd
  • fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone – inwestują w papiery dłużne, ale również w instrumenty bardziej agresywne, na przykład akcje, najlepsze w przypadku długoterminowych inwestycji
  • fundusze agresywne – większość środków przeznaczana jest na wykup akcji, dlatego wyróżniają się one podwyższonym poziomem ryzyka

Kiedy warto wybrać UFK?

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to najlepszy wybór wtedy, gdy dysponujemy pewną sumą wolnych środków i chcemy ją zainwestować, ale jednocześnie chcemy otrzymać ochronę w formie ubezpieczenia na życie.

Warto jednak pamiętać o tym, że UFK nie gwarancją zysków. Są one zależne od wyników inwestycyjnych funduszu oraz od kosztów operacyjnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here