Podsumowaniem naszych studiów i tego, czego nauczyliśmy się na danym kierunku, jest praca dyplomowa. Przede wszystkim, praca ta jest wyzwaniem intelektualnym, ale może też stanowić sporą frajdę dla osoby chcącej zgłębić swoje zainteresowania i wyspecjalizować się w danym temacie. W początkowej fazie musisz przede wszystkim wiedzieć jak napisać konspekt pracy licencjackiej?

Pisanie pracy licencjackiej

Jak napisać konspekt pracy licencjackiejProces pracy licencjackiej zaczyna się od wyboru promotora. Czasem wybór okazuje się z góry narzucony, gdyż wszystkie miejsca zostały wcześniej zajęte albo takiego wyboru nie mamy. Jeżeli jednak taka możliwość istnieje, to chcielibyśmy, aby nasz promotor jak najlepiej odnajdywał się w temacie, na który pracę piszemy. Dlatego przed samym wyborem, warto zapoznać się z tematyką prac, które są dobrze znane promotorowi, gdyż będzie w ten sposób wiadomo, który z nich będzie w stanie nam najlepiej pomóc. Kolejnym problemem jest też sam wybór tematu pracy. Niekiedy nie jest prosto wybrać konkretny temat i go też usystematyzować.

Jednakże musimy również uważać, aby nasz temat nie wyszedł poza nasze kompetencje i żebyśmy nie pisali pracy w stylu magisterskim, jeżeli mamy pisać licencjat. Praca licencjacka jest przede wszystkim pracą odtwórczą, podczas gdy praca magisterska ma zawierać w sobie konkretne metody badawcze pod kątem jakiegoś problemu, czego nie zrobiono wcześniej. Następnie warto nakreślić sobie plan pracy.

Jak napisać konspekt pracy licencjackiej?

To jak napisać konspekt pracy licencjackiej zależy od tego, ile rozdziałów oraz podrozdziałów chcemy w nim umieścić, o czym będziemy pisać i w jakiej kolejności. Pierwsza strona tytułowa powinna zawierać tytuł pracy, rok, miejsce, nazwisko absolwenta, promotora i nazwę uniwersytetu. Na następnej zaczyna się spis treści, a potem należy rozpocząć od wstępu, w którym pokrótce nakreślimy problemy badane w pracy. Następnie będą rozdziały, czyli część zasadnicza praca, a po wszystkim zakończeni, gdzie podsumujemy wyniki badań w naszej pracy. Na samym końcu dodaje się bibliografię, a więc wykaz wszystkich źródeł, z których korzystało się podczas pisania pracy – od książek poprzez artykuły naukowe, internet, czasopisma i inne dokumenty.

Bibliografia powinna być podana w kolejności alfabetycznej, poczynając od autorów. Na samym końcu należy dodać jeszcze wykaz tabel i rysunków i ewentualnie inne kwestie, które zostały wykorzystane podczas pisania pracy. Mogą to być przykładowa ankieta lub np. transkrypt z wywiadu, jeżeli stosowaliśmy właśnie tę technikę w celu przedstawienia badań empirycznych.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here