Umowa o pracę, to najlepszy z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych sposób nawiązywania stosunku pracy. Sposób zawierania umowy, jej elementy składowe, a także tryb rozwiązywania chroniony jest zapisami w Kodeksie Pracy – ustawie będącej wielką zdobyczą współczesnych pracowników.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jaki pitUmowa o pracę niesie również inne skutki prawne związane z przestrzeganiem przepisów zawartych w innych aktach normatywnych. Spośród nich najważniejszymi są te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracownik podpisujący umowę o pracę swoim podpisem potwierdza wysokość wynagrodzenia, określoną w umowie. Jednocześnie zgadza się na dokonywanie w swoim imieniu miesięcznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. Pracownika interesuje więc płaca, a sama umowa o pracę jaki PIT trzeba sporządzić przy tej umowie jest już sprawą służb finansowych firmy.

Umowa o pracę jaki pit?

Od wynagrodzeń pracowniczych co miesiąc odprowadzane są do właściwych urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przez cały rok pracownik nie martwi się rozliczeniami podatkowymi. Dopiero nadejście kolejnego roku przypomina o konieczności dokonania rocznego rozliczenia podatku z tytułu osiągniętych przychodów.
Pracodawca do połowy lutego roku następującego po roku podatkowym ma obowiązek sporządzić na druku PIT 11 informację o rocznym przychodzie pracownika. PIT 11 otrzymuje pracownik oraz jego Urząd Skarbowy. Jeśli pracownik zatrudniony jest tylko w jednej firmie i nie korzysta z żadnych odliczeń, to może scedować swoje rozliczenie roczne na księgowość pracodawcy. Wystarczy w terminie do 10 stycznia złożyć u księgowej PIT 12, w którym zatrudniony potwierdza, że chce aby rozliczenia podatku dokonał pracodawca.

Jeśli pracownik chce się rozliczyć sam to musi w terminie do 30 kwietnia wypełnić i złożyć w urzędzie PIT 37. W odpowiednich rubrykach wpisuje przeniesione z PIT 11 kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochodu i wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli ma kilka PIT 11, to sumuje kwoty z tych wszystkich dokumentów.
W przypadku, gdyby podatnik obok przychodów z pracy rozliczanych na PIT 37 miał jeszcze inne źródło, na przykład przychody z wynajmu nieruchomości, to ten rodzaj opodatkowanych ryczałtem przychodów rozlicza na druku PIT 28. Tego rozliczenia musi dokonać wcześniej – do 31 stycznia. Jakiekolwiek opóźnienia w dokonywaniu rozliczeń podatkowych zagrożone są nakładaniem surowych kar finansowych. Podobnie taktowane są nieskorygowane błędy powstałe podczas obliczania należnego podatku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here