Aby skutecznie inwestować w akcje na giełdzie, warto zapoznać się z podstawowymi mechanizmami rynku. Jak kształtują się ceny udziałów w spółkach i co na nie wpływa?

Czym właściwie są akcje?

Choć na giełdzie nieustannie pojawiają się nowi inwestorzy, nie wszyscy będą w stanie odnotować zyski ze swoich transakcji. Chcąc zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu, niezbędne będzie zdobycie kluczowej wiedzy na temat rynków finansowych. Warto zacząć od samego początku. Czym są akcje na giełdzie? To nic innego, jak sposób na określenie udziałów w spółce, która jest w zasadzie własnością każdego z inwestorów mających w portfelu akcje danej firmy.

Formalnie akcje na giełdzie mają postać papierów wartościowych, przez co podlegają licznym regulacjom w ramach polskiego i unijnego prawa. Przepisy dyktują m.in. zasady emisji udziałów, a także prawa inwestorów. Warto zaznaczyć, że posiadacze akcji są uprawnieni do pobierania zysków w formie dywidendy (o ile dana spółka wykorzystuje ten mechanizm), jak również do podejmowania głosu na walnych zgromadzeniach.

Gdzie kupować akcje?

Kolejną ważną kwestią jest sam mechanizm kupowania akcji. Inwestorzy prywatni nie mogą robić tego samodzielnie – aby obracać instrumentami finansowymi, niezbędne jest konto na platformie inwestycyjnej, u maklera lub w banku oferującym dostęp do giełdy. W Polsce usługi tego rodzaju mogą być oferowane jedynie przez podmioty z licencją KNF. Do tej grupy zaliczają się różne firmy i platformy – w tym m.in. banki inwestycyjne, takie jak duński bank Saxo.

Co wpływa na cenę akcji?

Pierwotna wartość akcji, czyli tzw. cena emisyjna, jest ustalana na podstawie wyliczeń związanych z wyceną całej spółki. Jest to kwota, którą należy zapłacić za pojedynczą akcję firmy w momencie jej debiutu giełdowego. Po wejściu udziałów w standardowy obrót giełdowy cena może się szybko zmieniać – bezpośredni wpływ na jej wysokość mają działania podejmowane przez inwestorów. Kluczowe znaczenie ma tutaj mechanizm popytu i podaży: wycena akcji generalnie rośnie i maleje wraz z zainteresowaniem udziałami w spółce.

Sam popyt i podaż to jednak bardzo uproszczony mechanizm, na który składa się wiele więcej czynników. Same decyzje inwestorów mogą być zależne od licznych, bardzo różnorodnych kwestii – z tego względu transakcje są realizowane przy praktycznie dowolnym pułapie cenowym. Z reguły uznaje się, że wycena akcji powinna odzwierciedlać potencjalny zysk przedsiębiorstwa w przyszłości. Ten natomiast można określić na podstawie różnych danych – m.in. informacji o samej firmie, o całej branży czy też na bazie wcześniejszych zmian kursu.

Raporty finansowe i wskaźniki techniczne

Źródła informacji dla inwestorów dzielą się na dwie podstawowe grupy: metody związane z analizą fundamentalną i techniczną. Obydwie z nich skupiają się na wykorzystaniu dotychczasowych danych, by przewidzieć zachowanie kursu akcji spółki w przyszłości. W ramach analizy fundamentalnej wykorzystuje się przede wszystkim raporty i sprawozdania finansowe firmy, które podsumowują jej wpływy, straty i zmiany w stosunku do poprzednich okresów. Analiza techniczna skupia się za to wyłącznie na cenie akcji i jej zmianach. Na podstawie tych danych można wyliczyć wiele różnych wskaźników, które mają na celu ułatwić podjęcie właściwej decyzji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here