Pisząc pierwszą w życiu pracę naukową, jaką jest praca licencjacka, czyli tzw. licencjat, student musi się nauczyć wykorzystywania metod badawczych. Czym są metody badawcze? Możemy nimi określić wszystkie sposoby na analizę wybranego przez studenta tematu, sposoby pracy pozwalające gromadzić informacje i wyciągać wnioski. Takie metody badawcze prowadzą do możliwości sformułowania przez studenta częściowych i końcowych konkluzji dla pracy licencjackiej.

Jakie są metody badawcze w pracy licencjackiej?

Jakie są metody badawcze w pracy licencjackiejTo, jakie są metody badawcze w pracy licencjackiej, zależeć będzie w dużej mierze od tematu pracy. Inne metody badawcze będą przecież charakteryzowały pracę z dziedziny ekonomii, a inne pracę z dziennikarstwa lub z biotechnologii. W ogólnym ujęciu metody badawcze w pracy licencjackiej, tak jak w każdej innej pracy naukowej, można podzielić na grupę badań na materiałach źródłowych oraz na badania własne.

Metoda badawcza angażująca źródła naukowe obejmuje między innymi przegląd całej dostępnej w odniesieniu do tematu bibliografii. W ramach bibliografii wyróżniamy tzw. druki zwarte, czasopisma, akta archiwalne, prace niepublikowane. Uzyskanie dostępu do takich źródeł może wymagać minimum lub maksimum fatygi. Niektóre z nich można odnaleźć w bibliotekach, podczas gdy inne są przetrzymywane w mniej dostępnych lokalizacjach.

Badania własne

Druga grupa badań, czyli badania własne, angażuje osobistą kreatywność piszącego. Mogą to być wywiady, analizy, wykresy, prace projektowe. W tym momencie piszący powołuje się w pracy licencjackiej na własną wiedzę. Metody badawcze obejmują też kompetencje naukowe autora, sposób jego patrzenia na badany temat. Analiza badanego w pracy licencjackiej zagadnienia budowana jest według pewnego klucza, pokazującego co i jak chcemy przestudiować i jakie zagadnienia będą nas interesować. Metoda badawcza widziana w ten sposób jest często wynikiem dotychczasowej nauki. Każda dziedzina ma swoją specyficzną metodologię. Uczymy się jej, w pracy licencjackiej ją testujemy i rozwijamy pod skrzydłami promotora.

To, jakie metody badawcze zostaną użyte w pisanej pracy licencjackiej, warto ustalić już na etapie formułowania konspektu. Dzięki temu praca licencjacka mniej nas zaskoczy. Będziemy wiedzieć, jaki zakres obowiązków nasz czeka, jak się do niego przygotować i czy zarezerwować sobie na przykład odpowiedni czas na kontakty z osobami prywatnymi i instytucjami, korespondencję, wyjazdy poza miejsce naszego zamieszkania etc.

[Głosów:72    Średnia:1.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here