Celem każdego inwestora jest pomnażanie swoich aktywów. Można ten cel osiągać dokonując tak zwanych inwestycji. Definiując pojęcie inwestycji można stwierdzić, że w ekonomicznym ujęciu jest to sposób na pomnażanie kapitału. Tak, aby osiągnąć w przyszłości wzrost wartości zainwestowanych środków lub osiągnąć z tego tytułu określone przychody. Jednym słowem jest to działanie nastawione stricte na zysk. Korzyści spodziewane są jednak w bliższej lub dalszej przyszłości. Po przekazaniu aktywów instytucjom finansowym, lub po pewnym czasie od zakupu dóbr materialnych w nadziei na przyszły wzrost ich wartości. Inwestycje możemy ogólnie podzielić na dwie główne grupy – inwestycje kapitałowe oraz inwestycje rzeczowe.

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe

Pierwsze z nich polegają na przekazaniu pewnych środków finansowych bankom, domom maklerskim oraz podobnym instytucjom, które tymi środkami obracają, na zakup akcji, obligacji, walut. Drugie – na zakupie pewnych dóbr materialnych, takich jak metale szlachetne, dzieła sztuki i podobne dobra i oczekiwanie na wzrost ich wartości w przyszłości. Przy inwestycjach rzeczowych wybór zakupowanych dóbr nie jest podyktowany ich wartością użytkową lecz wartością ekonomiczną, spodziewanym zyskiem. Zysk przewiduje się w oparciu o wykonaną analizę ryzyka, np o analizę zmian wartości kursów metali szlachetnych lub cennych kamieni. Inwestycją rzeczową może być zresztą inwestowanie w inne materiały, jak surowce mineralne lub bogactwa naturalne w momencie, kiedy spodziewany jest wzrost ich ich wartości z uwagi na sytuację gospodarczą na świecie lub zmiany w pewnych jego regionach, klęski żywiołowe, trendy przemysłowe itp czynniki.

Analiza ryzyka

Wykonanie analizy ryzyka jest istotne przy dokonywanie jakichkolwiek inwestycji. Przy nieumiejętnym ich dokonywaniu można stracić powierzone środki a wartość zakupionych aktywów może spaść. Spodziewane przychodny mogą okazać się niższe od zakładanych lub w ogóle może ich nie być. Środki finansowe mogą wówczas zostać zamrożone na długi okres czasu przy braku wzrostu ich wartości. Dlatego niezwykle ważne jest dla niedoświadczonych inwestorów korzystanie z pomocy specjalistycznych instytucji i firm. zatrudniają one specjalistów z zakresu bankowości i finansów. Dokonują pełnej analizy, w oparciu o którą można w miarę bezpiecznie lokować swoje aktywa.

Warto także przy dokonywaniu inwestycji kierować się stopniem ryzyka. Warto brać pod uwagę fakt, że inwestycje bezpieczne, polegające na lokowaniu kapitału w obligacje, przyniosą z reguły mniejszy zysk niż lokowanie środków w akcje. Te co prawda są obarczone większym ryzykiem, gdyż są podatne na wahania na rynkach giełdowych, ale za to spodziewane zyski mogą być wyraźnie wyższe. Dlatego niezwykle istotną sprawą jest branie pod uwagę wielu czynników oraz zmiennych, które są niezwykle wrażliwe na zmiany. Ważne jest również umiejętne przewidywanie ich zachowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomiczne, finansowej i gospodarczej współczesnego świata oraz nowoczesnej gospodarki. Tak, aby zainwestowane środki przyniosły w jak najkrótszym czasie jak najwyższy zysk.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here