Na rynku pracy nie ma zbyt wielu ofert, mimo to pracownicy często porzucają pracę co jest sytuacją problematyczną dla pracodawcy. Najczęściej pracę porzucają pracownicy nisko wykwalifikowani czyli pracownicy fizyczni i sezonowi ,zwabieni przez innego pracodawcę większymi zarobkami. Muszą szybko podjąć decyzję bez okresu wypowiedzenia umowy łączących strony stosunku pracy. Przepisy prawa nie zawierają żadnych regulacji prawnych, co grozi za porzucenie pracy.

Co grozi za porzucenie pracy?

Pracodawcy w takich sytuacjach mogą pociągnąć pracowników do odpowiedzialności za porzucenie pracy, bowiem wiąże się to z takimi samymi obowiązkami jak w przypadku normalnego rozwiązania umowy o pracę, czyli przygotowania i doręczenia wypowiedzenia, wypisania świadectwa pracy, wykreślenia pracownika z ubezpieczeń społecznych. Tak przygotowane wypowiedzenie wysyła się pocztą za potwierdzeniem odbioru, żeby mieć pewność, że pracownik zapoznał się ze stanowiskiem pracodawcy.

Co grozi za porzucenie pracy?Często też pracodawcy kierują sprawę na drogę sądową w celu uzyskania odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie. To od pracodawcy zależy, w jakiej formie zastosuje wypowiedzenie umowy o pracę, bowiem porzucenie pracy może być podstawą do rozwiązania umowy zgodnie z art. 52 k. p. czyli pracodawca, może zastosować zwolnienie dyscyplinarne.
Mimo to pracodawca powinien każdą sytuację samowolnego porzucenia pracy rozpatrzeć indywidualnie.

Czasami zdarza się, że przesłanki wskazują na porzucenie pracy, a tymczasem pracodawca dowiaduje się, że pracownik nie stawił się w pracy, bo uległ jakiemuś wypadkowi losowemu np. miał wypadek drogowy. Taka nieobecność usprawiedliwiona po czasie zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego nie powinna być kwalifikowana jako porzucenie pracy. Porzucenie pracy jest często przyjmowane jako samowolne, nieusprawiedliwione porzucenie pracy, co jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

Podsumowując można stwierdzić, że najlepszym rozwiązanie dla pracodawcy i pracownika w takich sytuacjach jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here